Individuals (hores a convenir)

Grups: mínim 3 alumnes
i màxim 5 alumnes

Edat: des de 6 anys

No hi ha límit d'edat.