De dilluns a divendres

15.30 - 20.30

La durada de les classes: 60 minuts

Horari flexible: de lliure elecció